Програма

Програма курсів підвищення кваліфікації

Усі теми затверджено

Надія Ростикус

керівниця Тренінгового центру для освітяні батьків EspeRO

 

 

 Мета програми курсів підвищення кваліфікації

 підвищувати і розвивати у педагогічних працівників професійні компетентності у межах професійної діяльності або галузі знань; підтримувати і покращувати стандарти професійної діяльності; розвивати професійні компетентності педагогічного працівника з педагогіки і психології, фахових методик навчання, управлінської діяльності, умінь застосовувати сучасні методи і технології навчання

 Напрям

підвищення кваліфікації педагогічних працівників у галузі освіти кваліфікаційних рівнів «Молодший фаховий бакалавр», «Молодший спеціаліст»  «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». 
  КОМПЕТЕНТНОСТІ

Комунікативна

вміння ефективно комунікувати з усіма учасниками освітнього процесу (діти, учні, педагоги, батьки, опікуни, асистенти, тьютори, керівники, управлінці).

Інформаційно-комунікаційна

володіння інформаційними технологіями відповідно до цілей і завдань освітнього процесу, підвищення медійної культури педагога.

Предметна

(мовно-літературна, іншомовна, математична, здоров’язбережувальна, природнича, технологічна, мистецька, фізкультурна, громадянська, історична).

володіння категоріальним апаратом (зміст, підходи, принципи, методи, прийоми, засоби, технології) в освітньому процесі педагогічних працівників, новими підходами, методами і засобами

Професійна

готовність і здатність педагога приймати ефективні рішення у професійній діяльності.

Психологічна

ефективне засвоєння і використання психологічних знань, умінь і навичок у професійній діяльності, дотримання традиційних моральних правил і норм у професійній діяльності.

Соціальна

здатність до співпраці, мобільність, уміння адаптуватись до різних професійних і життєвих ситуаціях.

Управлінська

здатність до застосування особистісних можливостей посадової особи, її кваліфікаційних знань, досвіду, що дають змогу брати участь у вироблені певного кола рішень або самостійно вирішувати певні управлінські питання

Інклюзивна

здатність здійснювати професійні функції з урахуванням особливих потреб дітей/учнів і забезпечувати їхнє включення в середовище ЗДО/ЗЗСО

Форми підвищення кваліфікації

Очно, онлайн

Додаткові послуги

Трансфер,  проживання і харчування за кошти фізичної особи або організації, яка її відряджає.

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації

Сертифікат про підвищення кваліфікації

*Список курсів підвищення кваліфікації постійно оновлюється